19/08/09

DUAS GRAFICAS DUNHA RECUPERACIÓN

Un breve apunte económico sobre os recentes datos publicados sobre a "saída da crise" dalgunhas economías occidentais. A gráfica a continuación amosa a taxa trimestral de crecemento do PIB dalgunhas destas economías nos últimos 8 trimestres (2 anos):Soe ser esa a gráfica que publican os xornais, xa que é a que reflicte maior "sensación" de recuperación das economías. Pero esta é a evolución do PIB desas mesmas economías no mesmo periodo de tempo:As dúas gráficas representan o mesmo feito, máis as sensacións que transmiten son ben distintas. No primeiro caso, amosa que volvemos a taxas positivas (ou menos negativas en España e USA) de crecemento, pero a segunda gráfica lémbranos "dende qué nivel estamos a empezar a medrar". O efecto da crise levou ás economías a retroceder varios anos de progreso económico, e agora toca empezar a recuperar dende ahí.

A terminoloxía -que pra que todo o mundo fale nos mesmos termos estipula como recesión dous ou máis trimestres consecutivos con taxas de crecemento negativo- permite que esta semana tódolos titulares falen do "fin da recesión" en Alemaña, Franza ou o Xapón. Pero eso non quere dicir que volveran os días de viño e rosas. Esto é como o equipo que leva 4 xornadas seguidas perdendo, e gaña o quinto partido. Unha cousa é alegrarse pola victoria, outra dicir que "a liga está gañada".

As boas novas son 1.- que as políticas fiscais expansivas (esas que critican os neoliberais, causantes das políticas que nos levaron á crise actual) levadas a cabo por tódolos governos -inclusive os de dereitas- conseguiron atallar a caída libre na que se atopaban as economías occidentais. E 2.- que a "economía é psicoloxía", e o freo desas caídas así como os titulares de prensa, máis ou menos realistas, deberían axudar á toma de confianza de inversores e consumidores.

Pero esta é unha crise de demanda, e como tal a recuperación virá cando se recupere ésta. De momento os datos amosan máis ben o efecto dos fortes investimentos dos Estados pra atallar a hemorraxia, a estabilización do comercio internacional tra-la auténtica hecatombe dos últimos meses -con contraccións de dous díxitos xamais vistas nas últimas décadas-, así como o "efecto inventario" na producción que xa apuntaba hai meses, moito antes de coñecerse os datos actuais, o nobel Paul Krugman. Por último, tampouco amosan os datos a certeza de que as economías se recuperarán "en V", como semellan descontar os mercados financieiros.

Por iso, as últimas noticias deben ser tomadas con optimismo (atallouse a pantasma da depresión económica, e posiblemente tamén o da deflación), máis non con euforia desmedida: queda moito camiño por andar.

Sem comentários:

Enviar um comentário