16/10/11

IMPLICADAS

Nestes tempos de crise, indignación, desemprego, ignominia, rebeldía, pasotismo, 15-M, 15-O, 20-N e demáis siglas, un paso imprescindible para comezar a facer que as cousas muden é que todos asumamos que cambiar este mundo é responsabilidade de TOD@S. Parabéns aos 'extremoizquierdistasradicalesantisistema' que fixeron de onte unha data memorable, mais a indignación non serve de nada se non se canaliza cara proxectos de vocación constructiva e transformadora. É momento de facer máis, moito máis.

Implicadas no desenvolvemento.
www.implicadas.com


Implicadas no desenvolvemento, Organización non Gobernamental de Axuda ao Desenvolvemento fundada en 1998, ten por obxectivo traballar a prol da erradicación da pobreza nas comunidades máis afectadas por ela, e máis en concreto có grupo das mulleres, a través da eliminación das estruturas de opresión Norte-Sur e de xénero, pretendendo conseguir un cambio a nivel global nos ámbitos do xénero, a sanidade, a educación, os dereitos humanos, a economía e tódolos factores que compoñen o desenvolvemento humano perdurable.

IND é unha organización galega, independente, aconfesional, apartidaria e de base voluntaria, que fundamenta as súas intervencións no terreo nos criterios de sustentabilidade e autoxestión das comunidades, desde o enfoque de xénero a todos os niveis. IND ten especial interese en traballar naqueles países onde non exista unha tradición de traballo en Galicia, a India en particular, e os países menos adiantados segundo a definición das Nacións Unidas.

Na xestión de proxectos de desenvolvemento, IND financia sempre proxectos xestionados por organizacións locais, de xeito que se garanta o respecto cultural, a cración de emprego local e a autosuficiencia das comunidades. IND funciona có esforzo voluntario das/os socias/os e simpatizantes, promovendo a colaboración con outras organizacións en campañas conxuntas e actividades de todo tipo, agrandando así a forza e calidade do movemento ONG ante a sociedade civil e gobernamental.

Na actualidade Implicadas no Desenvolvemento financia e apoia dous proxectos na India e outros dous en Etiopía. Algúns dos proxectos levados a cabo por implicadas nestes 13 anos de traballo son
- Programa de Desenvolvemento Urbano en Tiruchy (India) VIXENTE

- Erradicación do infanticidio feminino en Salem (India) VIXENTE

- Programa de Xeración de Ingresos e Capacitación de mulleres-XICAM en North Wollo (Etiopía)

- Programa de apoio a mulleres cabeza de familia en Addis Ababa (Etiopía)

- Proxecto de recuperación e desenvolvemento en Karaikal (India)

- Proxecto de xeración de ingresos e capacitación comunitaria, Mersa, North Wollo (Etiopía)


Tedes acceso a completa información sobre estes proxectos e demáis actividades (campañas de sensibilización, conferencias en centros educativos, exposicións...) na web da organización, www.implicadas.com

Anímate a colaborar. IMPLÍCATE!!!

(grazas a Lorena pola información)

1 comentário: